بارگذاری...

خدمات ما

جراحی بینی گوشتی

اصطلاح جراحی بینی گوشتی که در بین مردم رایج شده است به معنای بینی برگشت پذیر بعد از عمل بینی است و بینی هایی است که با عمل خوب نمی شوند. این تقسیم بندی مبنای علمی ندارند و این گونه بینی ها را در مجامع علمی بینی هایی با پوست ضخیم می شناسند . خصوصیت این گونه بینی ها پوست ضخیم همراه با غدد چربی فراوان در قسمت نوک بینی به همراه پهن بودن سر بینی می باشد

جراح بینی خوب در تهران

یک جراح بینی خوب در تهران باید بتواند از انتظارات بیمار خود از نتیجه جراحی بینی آگاهی داشته باشد . با آگاهی داشتن از انتظارات بیمار ،جراح بینی می توان بیمار خود را به خواسته اش نزدیک کند . جراح بینی خوب باید به تناسب بین اجزای بینی و صورت بیمار خود توجه د اشته باشد . تناسب نداشتن اجزای بینی با صورت و کوچک کردن بیش از حد بینی می تواند نتیجه رضایت بخشی برای فرد نداشته باشد و فرد بعد از مدتی تصمیم به جراحی ترمیمی بینی بگیرد .